Milyen szankciókkal élhet a munkaügyi felügyelő?

A felügyelő az ellenőrzés során tapasztalt szabálytalanságok megszüntetése érdekében:
– felhívja a foglalkoztató figyelmét a foglalkoztatásra vonatkozó szabályok megtartására,
– kötelezi a foglalkoztatót a szabálytalanság meghatározott időn belül történő megszüntetésére,
– megtiltja a további foglalkoztatást, ha az alkalmazás vagy a foglalkoztatás a jogszabálysértés súlyossága miatt nem tartható fenn, és a sérelem rövid időn belül nem orvosolható,
– kötelezi a külföldi munkavállalót, munkavállalási engedély nélkül foglalkoztatót a Munkaerő-piaci Alapba történő befizetésre,
– kezdeményezi a munkanélküli-ellátás jogalap nélküli igénybevétele esetén az ellátás szüneteltetését, illetve megszüntetését,
– javaslatot tehet munkaügyi bírság kiszabására,
– szabálysértési eljárást folytathat le,
– megállapítja a foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak a munkába lépés napjától történő fennállását, és kötelezi a foglalkoztatót a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó szabályok betartására,
– eltiltja a foglalkoztatót tevékenysége folytatásától, ha a foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályban előírt engedéllyel, nyilvántartásba vétellel nem rendelkezik.
A felügyelő a foglalkoztató és a részére munkát végző személy közötti jogviszony tartalmát érintő intézkedést nem hozhat, amennyiben az ellenőrzést megelőzően a felek között munkaügyi vita indult.

Témakör: Munkaügyi elmarasztalás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: munkaügyi felügyelő, foglalkoztatás, foglalkoztató