Indulhat-e törvényességi felügyeleti eljárás a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elbírálásával egyidejűleg?

Törvényességi felügyeleti eljárás a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elbírálása során, a bejegyzési kérelem tárgyához kapcsolódóan hivatalból nem indítható. Ha azonban az a bejegyzési kérelem tárgyához kapcsolódik, a bejegyzési eljárás alatt is kérelmezhető törvényességi felügyeleti eljárás, ha a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem vagy annak egyes részei, mellékletei jogszabályba ütköznek.
A mondottak szerint indult törvényességi felügyeleti eljárásban a cégbíróság a bejegyzési kérelemről, illetve a törvényességi felügyeleti kérelemről együttesen dönt.
A törvényességi felügyeleti kérelem elbírálására tekintettel a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás legfeljebb hatvan napra felfüggeszthető.

Témakör: Cégtörlés tartalmi kérdései

Tárgyszavak: törvényességi felügyeleti eljárás, cégbejegyzési kérelem, változásbejegyzési kérelem, cégbíróság