Milyen szerveket kell értesíteni a végelszámolás megindításáról?

A végelszámoló a végelszámolás közzétételétől számított tizenöt napon belül – szükség szerint – értesíti a végelszámolás megindításáról:
– az ingatlanügyi hatóságot a végelszámolás tényének bejegyzése érdekében,
– ha a cég valamely vagyontárgya országos közhiteles vagy közérdekből vezetett nyilvántartásban szerepel, e nyilvántartást vezető szervezetet,
– az illetékes vámhatóságot, állami adóhatóságot, nyugdíjpénztárat, továbbá, ha a cég engedélyköteles tevékenységet végez, az engedélyező hatóságot,
– a területileg illetékes állami munkaerő-piaci szervezetet,
– az illetékes környezetvédelmi felügyelőséget arról, hogy maradtak-e fenn olyan környezeti károsodások, környezeti terhek, melyekből bírságfizetési vagy egyéb fizetési kötelezettség, a károsodások elhárításához, illetve terhek rendezéséhez szükséges kiadás származhat,
– a cég bankszámláit vezető valamennyi pénzintézetet,
– a cég vagyoni részvételével működő jogalanyok vezető tisztségviselőit, illetve a cég részvételével működő társadalmi szervezeteket, alapítványokat,
– a cég által vagy ellen indított, és folyamatban lévő hatósági és bírósági eljárásokban az eljáró hatóságot vagy bíróságot.

Témakör: Végelszámolás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: végelszámolás, értesített szervek, hatóságok, végelszámoló, cég