Minősítheti-e jogilag a munkaügyi felügyelő a foglalkoztatási jogviszonyt?

A felügyelő – hatósági ellenőrzés során megállapított tényállás alapján – jogosult a foglalkoztató és a részére munkát végző személy közötti, illetve a munkavállalónak munkavégzés céljából történő átengedése alapjául szolgáló jogviszony, valamint a tényleges foglalkoztatás alapján létrejött kapcsolat minősítésére. Ehhez a foglalkoztatónak rendelkezésre kell bocsátania mindazokat a bizonyítékokat, amelyek alapján megállapítható, hogy a részére végzett munka úgynevezett nem foglalkoztatásra irányuló jogviszony, vagy ellenérték nélkül történt.

Témakör: Munkaügyi elmarasztalás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: munkaügyi elmarasztalás, munkaügyi felügyelő, jogviszony, foglalkoztatás