Milyen adatokat érint a bejelentési kötelezettség?

A bejelentési kötelezettség a biztosítottnak minősülő foglalkoztatott következő adataira terjed ki:
– családi és utónév,
– adóazonosító jel,
– születési idő,
– a biztosítási jogviszony kezdete, kódja, megszűnése,
– a biztosítás szünetelésének időtartama,
– a heti munkaidő,
– a FEOR-szám.
Ha a biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét és a biztosított állampolgárságát is kötelező bejelenteni.
A bejelentőnek meg kell adnia az adóazonosító számát, nevét, elnevezését, székhelyét, telephelyét, lakóhelyét, továbbá jogelődje nevét és adószámát is.
Több munkáltató esetén a bejelentésre kijelölt munkáltató bejelenti az ugyanazon munkaviszony tekintetében a további foglalkoztató adóazonosító számát, nevét, elnevezését, székhelyének címét, valamint a több munkáltató által létesített munkaviszonyban való részvétele kezdetét és a munkaviszonyból való kilépésének idejét is.
Az előtársaság a cégbejegyzési kérelme benyújtása napjáig tartó időszakában papíralapon az adószám feltüntetése nélkül tesz eleget a bejelentési kötelezettségének.

Témakör: Feketén foglalkoztatókkal kapcsolatos legfontosabb tartalmi kérdések

Tárgyszavak: bejelentési kötelezettség