Mikor fordul felszámolásba a kényszertörlési eljárás?

Ha a céggel szemben követelést jelentenek be és a bejelentés vagy a vagyonfelmérés adatai alapján a cégbíróság megállapítja, hogy
a) a cég vagyona előreláthatóan fedezi a várható felszámolási költségeket, vagy
b) a cég vagyona valószínűsíthetően fedezetelvonó ügylet miatt jelentősen csökkent vagy fedezetelvonó ügylet miatt nincs vagyona,
a cégbíróság megszünteti a kényszertörlési eljárást, és kezdeményezi a cég ellen felszámolási eljárás megindítását.
Fedezetelvonó ügylet megtörténtét valószínűsítheti a cégbíróság különösen, ha a céggel szembeni követelés bejelentése vagy a vagyonfelmérés adatai alapján megállapítható vagyonvesztés mértéke eléri a cég utolsó közzétett számviteli törvény szerinti beszámolójában kimutatott saját tőke összegének vagy a céggel szemben bejelentett követelések összegének legalább a felét.
A cégbíróság a céggel szembeni követelés bejelentésére és a vagyonfelmérés adataira tekintet nélkül megszünteti a kényszertörlési eljárást és kezdeményezi a cég ellen felszámolási eljárás megindítását, ha a cég bírósági peres vagy nemperes eljárásban félként vesz részt, feltéve hogy az eljárás a kényszertörlés elrendelését megelőzően indult.

Témakör: Kényszertörlési eljárásokkal kapcsolatos kérdések

Tárgyszavak: kényszertörlési eljárás, felszámolási eljárás