Mit tartalmaz a végelszámolás befejezéséről szóló döntés?

A legfőbb szerv az előterjesztett iratok, illetve a vagyonfelosztás tárgyában határozatot hoz, amelyben dönthet a jogok engedményezéséről és a kötelezettségek átruházásáról, illetve a cég tartozásának más által történő átvállalásáról is. A határozatban – szükség esetén – rendelkezni kell a végelszámoló díjáról és a végelszámolás költségeinek, köztük az iratanyag őrzésének és a cég megszűnésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségeknek a viseléséről is.

Témakör: Végelszámolás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: végelszámolás befejezéséről szóló döntés, vagyonfelosztás, végelszámoló