Visszatartható-e az adó-visszatérítés a végrehajtás alá vont cég esetében?

Az adózó az adó-visszaigénylés, adó-visszatérítés igénylésekor az önkormányzati adóhatóságnál, illetőleg a vámhatóságnál nyilatkozik arról, hogy a nyilatkozat időpontjában más adóhatóságnál van-e esedékessé vált tartozása, és az milyen összegű.
Az adóhatóság (NAV) az általa felülvizsgált, az adózót megillető adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést visszatarthatja az általa nyilvántartott adótartozás, adók módjára behajtandó köztartozás, a vámhatóságot, más adóhatóságot megillető tartozás összegéig. A visszatartással a tartozás megfizetettnek minősül.
A visszatartásról az adóhatóság (NAV) végzéssel értesíti az adózót. Az adózó nyilatkozatában feltüntetett tartozásra gyakorolt visszatartás esetében az adóhatóság (NAV) a végzés mellőzésével, írásban értesíti az adózót a visszatartás tényéről.
Az adóhatóság (NAV) – az adózó kérelmére – akkor mellőzheti visszatartási jogának gyakorlását, ha az adó-visszaigénylés, adó-visszatérítés elmaradása az adózó gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.
Ha az igényelt adó-visszaigénylés, adó-visszatérítés összege az adózót terhelő tartozások mindegyikére nem nyújt fedezetet, azt az adóhatóság (NAV) először a nála nyilvántartott tartozás kiegyenlítésére számolja el az esedékesség sorrendjében, azonos esedékességű adóknál a tartozás arányában, a fennmaradó összeget pedig a követelések arányában utalja át.

Témakör: Adóvégrehajtás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: végrehajtás, APEH, adó-visszatérítés, adóhatóság, adózó