Hogyan értesül a fogyasztó a panaszügyintézés módjáról?

A vállalkozás köteles tájékoztatni a fogyasztót
— a székhelyéről,
— a panaszügyintézés helyéről — ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével,
— a panaszügyintézésnek adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról,
— a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről,
— ha a panaszokat ilyen módon is fogadja, úgy az elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.
Üzlettel rendelkező vállalkozás esetén az e bekezdés szerinti tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni.

Témakör: Fogyasztóvédelmi elmarasztalás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: vállalkozás, panaszügyintézés, fogyasztó