Hogyan értesül a fogyasztó a panaszügyintézés módjáról?

A vállalkozás köteles tájékoztatni a fogyasztót
– a székhelyéről,
– a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével,
– a panaszügyintézésnek adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról,
– a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről,
– ha a panaszokat ilyen módon is fogadja, úgy az elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.
Üzlettel rendelkező vállalkozás esetén az e bekezdés szerinti tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni.

Témakör: Fogyasztóvédelmi elmarasztalás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: vállalkozás, panaszügyintézés, fogyasztó