Mit jelent a munkavállaló hátrányos megkülönböztetése?

A munkavállaló hátrányos megkülönböztetésének szabálysértését követi el az a munkáltató, aki
– a munkavállaló alkalmazását nemre, korra, nemzetiségre, fajra, származásra, vallásra, politikai meggyőződésre, munkavállalói érdek-képviseleti szervezethez való tartozásra, vagy ezzel összefüggő tevékenységre való tekintettel, továbbá minden egyéb, a munkaviszonnyal össze nem függő körülmény miatt jogellenesen megtagadja,
– a munkavállalók között a fenti körülmények miatt hátrányos megkülönböztetést alkalmaz.

Témakör: Munkaügyi elmarasztalás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: munkavállaló, hátrányos megkülönböztetés