Hogyan lehet bejelentést tenni versenyjogi jogsértés miatt?

A versenyjogi jogsértést megvalósító, valamint az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. vagy 82. cikkébe, továbbá a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvénybe ütköző, a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozó magatartás észlelése esetén bárki bejelentéssel élhet a Gazdasági Versenyhivatalhoz.
Bejelentés a Gazdasági Versenyhivatal által közzétett formátumú, megfelelően kitöltött űrlap Gazdasági Versenyhivatalhoz történő benyújtásával tehető. A bejelentő kérheti, hogy ne fedjék fel személyét, illetve azt a tényt, hogy bejelentéssel élt a Gazdasági Versenyhivatalhoz.
A bejelentés beérkezésétől számított hatvan napon belül a vizsgáló
– végzéssel vizsgálatot rendel el, vagy
– végzéssel megállapítja, hogy a bejelentésben foglalt, illetve a bejelentés alapján lefolytatott eljárásban beszerzett adatok alapján a versenyfelügyeleti eljárás megindításának feltételei nem állnak fenn,
– amennyiben a bejelentésben foglaltakkal kapcsolatos eljárás más hatóság hatáskörébe tartozik, a bejelentést végzéssel átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak.

Témakör: Versenyfelügyeleti elmarasztalás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: Gazdasági Versenyhivatal, versenyjogi jogsértés