Hogyan történik a befizetések elszámolása?

Ha az adóhatóságnál az adótartozást az adózó csak részben egyenlíti ki, az adónkénti befizetést az esedékesség sorrendjében, ha az adótartozást az adóhatóság (NAV) hajtja be, a végrehajtott összeget az adók esedékességének sorrendjében, azonos esedékességű adóknál a tartozás arányában kell elszámolni.
Az adózó bevallásában rendelkezhet arról, hogy az igényelt költségvetési támogatást az adóhatóság (NAV) az adózó által megjelölt adó megfizetésére számolja el. A jogszerűen igényelt költségvetési támogatás beszámításával az adó megfizetettnek, a költségvetési támogatás kiutaltnak minősül. A költségvetési támogatás kiutalása, illetőleg az adó megfizetése időpontjának az igénylés (bevallás) beérkezése, de legkorábban a támogatás esedékessége napját kell tekinteni.

Témakör: Adótartozás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: adótartozás, adó, adózó, APEH, adóhatóság