Honnan szerezhetünk tudomást az adószám törléséről?

Egy adószám törléséről két oldalról a NAV honlapjáról, illetve a cégjegyzékből is tájékozódhatunk.
Az állami adó- és vámhatóság - a törlést elrendelő határozat véglegessé válásától az adószám megállapításáig vagy ennek hiányában az adózó megszűnéséig - a honlapján közzéteszi azon adózó nevét, elnevezését és adószámát (csoportazonosító számát) az adószám (csoportazonosító szám) törlésére utalással, amely adózó adószámát szankciós jelleggel törölte.
A cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza a cég adószámát, valamint statisztikai számjelét, továbbá ha a cég adószámát törölték, akkor a törlést, illetve e határozat megsemmisítését vagy hatályon kívül helyezését, továbbá a határozat jogerőre emelkedésének napját.

Témakör: Szankciós jelleggel törölt adószámokkal kapcsolatos legfontosabb tartalmi kérdések

Tárgyszavak: adószám törlése, NAV, cégjegyzék