Hogyan veszik nyilvántartásba a hitelezői követeléseket?

A felszámoló külön nyilvántartásba veszi
– a felszámolás közzétételétől számított 40 napon belül bejelentett követeléseket, és
– a felszámolás közzétételétől számított 40 napon túl, de de a 180 napos jogvesztő határidőn belül bejelentett követeléseket.
A felszámoló a felszámolás közzétételétől számított 40 napon belül bejelentett követeléseket a bejelentési határnapot követő 45 napon belül köteles felülvizsgálni, az érdekeltekkel egyeztetni és a vitathatónak minősített igényeket elbírálás végett 15 munkanapon belül a felszámolást elrendelő bíróságnak megküldeni, és ezen felülvizsgálat eredményeit a közbenső mérlegbe építeni.
A követelések nyilvántartásba vételének feltétele, hogy a hitelező a követelése 1%-át, de legalább 5000 forintot és legfeljebb 200 000 forintot a bíróság Gazdasági Hivatala által kezelt elkülönített számlára – a bírósági ügyszámra hivatkozással – befizessen, és ezt a felszámolónak igazolja. Ha a felszámolási eljárást közvetlenül csődeljárás előzte meg, és a hitelező a követelését ott bejelentette, és kifizette a nyilvántartásba-vételi díjat is, a felszámolási eljárásban a követelést nem kell ismét bejelentenie, azonban a felszámoló felhívására meg kell fizetnie a díjkülönbözetet. A hitelezők által befizetett összeget mint hitelezői követelést kell besorolni. A Gazdasági Hivatal a felszámolót félévente tájékoztatja a számlán lévő összeg nagyságáról.
Ha a bejelentett követelést a felszámoló elismeri – de a jogosult nem kívánja az összeget az elkülönített számlára befizetni –, a jogosult kérésére a felszámoló az elismert követelésről 2000 forint nettó összegű költségtérítés megfizetése ellenében köteles haladéktalanul kiadni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti, a követelés behajthatatlanságára vonatkozó igazolást, feltéve, hogy a felszámolás kezdő időpontját követően a bejelentett követelést nem engedményezték, és a jogosult igényének kielégítésére várhatóan nincs fedezet. A költségtérítés a felszámolót illeti meg.

Témakör: Felszámolási eljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: hitelezői követelés, bejelentett követelés, felszámolás, felszámoló