Jóváírható-e a túlfizetés végrehajtás esetén?

Amennyiben az adóhatóság (NAV) az adózó adószámláján az adózót terhelő adótartozás mellett az egyes adónemeken túlfizetést is nyilvántart, végrehajtási cselekményként a túlfizetés összegét az általa nyilvántartott tartozás erejéig elszámolja, és ezzel egyidejűleg az adózót értesíti. Ha az adózónak több adónemen áll fenn tartozása, a túlfizetés összegét először a korábbi esedékességű tartozásokra, azonos esedékességű tartozások esetén a tartozások arányában kell elszámolni. A túlfizetés elszámolásával a jóváírás napján a tartozás megfizetettnek minősül.

Témakör: Adóvégrehajtás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: végrehajtás, túlfizetés, APEH, adóhatóság, adózó