Kaphat-e az adós határidőt a tartozás kiegyenlítésére?

A bíróság az adós kérelmére a tartozás kiegyenlítésére legfeljebb 30 napos határidőt engedélyezhet, kivéve, ha a felszámolási eljárás megindítását közvetlenül csődeljárás előzte meg, amelynek során az adós 30 napnál hosszabb fizetési haladékot vett igénybe. A tartozás kiegyenlítése nem minősül tartozáselismerésnek, a teljesítés polgári peres eljárásban történő visszakövetelését nem zárja ki.

Témakör: Felszámolási eljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: tartozás, adós, határidő, tartozás kiegyenlítése