Kaphat-e új adószámot a törölt adószámú adózó?

Az adószám törlését követően az adózó az állami adó- és vámhatósághoz benyújtott kérelmében kérheti az adószám megállapítását. A hatóság az adószámot a kérelem benyújtása napjával abban az esetben állapítja meg, ha
- az adószám törlésének oka már nem áll fenn,
- az adózó teljes körűen pótolta az adószám törlésének alapjául szolgáló mulasztását, vagy
- a törlést kezdeményező szerv hozzájárul a jogosulatlan állami támogatás visszafizetésének elmulasztása miatt törölt adószámú adózó adószámának megállapításához.
Nem állapítható meg adószám az olyan cégbejegyzésre kötelezett adózó részére, amelynek adószámát azért törölték, mert
- az adózó által a rá irányadó szabályoknak megfelelően bejelentett székhelye nem valós cím,
- az adózó a rá irányadó szabályoknak megfelelő törvényes képviselőt az állami adó- és vámhatósághoz annak felszólítása ellenére sem jelentette be,
- az adózó ellenőrzése alapján hitelt érdemlően tudomást szerzett arról, hogy az adózó által bejelentett törvényes képviselő nem valós személy.
Kivétel ez alól, ha az adózónál felszámolást rendeltek el. Az adószám megállapításának napja ilyenkor nem lehet korábbi, mint a felszámolás kezdőnapja.

Témakör: Szankciós jelleggel törölt adószámokkal kapcsolatos legfontosabb tartalmi kérdések

Tárgyszavak: törölt adószám, adószám megállapítása