Ki dönt a végelszámolás megindításáról?

A cég legfőbb szerve – az erre irányadó jogszabályok szerint – határozatot hoz a cég jogutód nélküli megszűnéséről, illetve a végelszámolás elrendeléséről. A cég legfőbb szerve a határozatában megállapítja a végelszámolás kezdő időpontját, és megválasztja a végelszámolót, illetve rendelkezik a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, valamint a részvételével működő alapítvány vagy társadalmi szervezet sorsáról is. Az egyszerűsített végelszámolás során végelszámoló választására nem kerül sor.
A végelszámolás kezdő időpontja a jogutód nélküli megszűnésről rendelkező határozatban megállapított időpont, ami nem lehet korábbi, mint a határozat kelte.

Témakör: Végelszámolás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: jogutód nélküli megszűnés, végelszámolás, cég legfőbb szerve