Ki felel az adótartozás megfizetéséért?

Az adót az esedékességekor az köteles megfizetni, akit arra jogszabály kötelez. A levont adót, adóelőleget annak kell megfizetnie, aki azt levonta. A beszedett adót az adóbeszedésre kötelezett fizeti meg. Ha az adózó az esedékes adót nem fizette meg, és azt tőle nem lehet behajtani, az adó megfizetésére határozattal kötelezhető:
— az adózó örököse az örökrésze erejéig, több örökös esetében örökrészük arányában,
— a megajándékozott, az adózó által az adókötelezettsége keletkezését követően okirattal juttatott ajándék erejéig, kivéve ha az ingyenes előnytől neki fel nem róható módon elesett,
— az adózó jogutódja,
— a tartozásért kezességet vállaló és az adótartozást átvállaló a jóváhagyott szerződésben foglalt adó tekintetében,
— az adóbevétel csökkentésével kapcsolatos bűncselekmény elkövetője az azzal összefüggő adó tekintetében,
— a gazdasági társaság, a közös név alatt működő polgári jogi társaság adótartozásáért a rájuk vonatkozó szabályok szerint a helytállni köteles tag, vezető tisztségviselő, illetve szervezet, a jogi személy felelősségvállalásával működő vállalkozó esetében a felelősségvállaló, továbbá az a személy, amely (aki) a vállalkozás kötelezettségeiért törvény alapján felel,
— a társasház (társasüdülő, társasgarázs), építőközösség adótartozása tekintetében a tulajdonostársak,
— a vagyontárgy minden tulajdonosa a közös tulajdont terhelő adó tekintetében,
— a szülői felügyelet alatt álló kiskorú gyermek adótartozásáért — a munkakeresményéből eredő adótartozás kivételével — a szülői felügyeletet gyakorló szülő az általa kezelt vagyon erejéig.
A külföldi vállalkozást közvetlenül, illetve — belföldi fióktelepén keresztül — közvetve terhelő valamennyi adótartozás, illetve köztartozás megfizetésére egyetemlegesség címén a fióktelep is kötelezhető határozattal.

Témakör: Adótartozás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: adótartozás, adó, adózó