Ki kerülhet be a köztartozásmentes adózói adatbázisba?

A köztartozásmentes adózói adatbázis az állami adóhatóság (NAV) honlapján közzétett, az adózó nevét, elnevezését, adószámát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza, akiknek/amelyeknek az alábbi együttes feltételek szerint
– a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;
– nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása;
– nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;
– adószámát nem függesztették fel;
– nem áll csődeljárás, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás alatt;
– csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általánosforgalmiadó-tartozása;
– nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek.
Az állami adóhatóságtól beszerezhető adóigazolással egyenértékű, ha az adóhatóság (NAV) az adózót nyilvántartja a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Az adatbázisba való felvételt kérelmezni kell.

Témakör: Adótartozás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: adótartozás, adózó, adózói adatbázis