Ki lehet végelszámoló?

A cég legfőbb szerve végelszámolóvá bárkit megválaszthat, ha az a vezető tisztségviselővel szemben támasztott követelményeknek megfelel, és a megbízatást elfogadja. Végelszámolóvá a feladat ellátására alkalmas jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság is választható. A jogutód nélküli megszűnését elhatározó cég a végelszámoló megválasztásakor a végelszámoló díjazásáról, illetve a feladat ellátásának ingyenességéről is rendelkezik.
Ha a végelszámoló nem természetes személy, a Csődtv.-ben előírt összeférhetetlenségi és alkalmassági feltételeknek a szervezetnek, míg a társasági jogi rendelkezéseknek annak kell megfelelnie, akit a szervezet a végelszámolási feladatok ellátására kijelöl.
A végelszámolás kezdő időpontjában a cég vezető tisztségviselőjének megbízatása megszűnik, s ugyan ettől az időponttól kezdve a végelszámoló minősül a cég önállóképviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének.

Témakör: Végelszámolás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: végelszámoló, jogi személy, végelszámolás