Mi lesz a maradvány vagyon sorsa?

Az adós felszámolása esetén a hitelezők követeléseinek teljesítése után fennmaradó vagyonnak a zárómérlegben szereplő jegyzett tőke vagyonjeggyel arányos részét a vagyonjegyek tulajdonosai között kell felosztani.
A hitelezők követeléseinek kielégítése után fennmaradó vagyonról az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a tröszt keretében működő vállalat esetén az alapító szerv rendelkezik.
A gazdasági társaság felszámolása után a fennmaradó vagyon felosztására – a társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a gazdasági társaság végelszámolással történő megszűnésére a gazdasági társaságokról szóló törvényben irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Témakör: Felszámolási eljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: maradvány vagyon, fennmaradó vagyon, adós, hitelező