Mikor van helye a felszámolási kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának?

A bíróság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha
– azt nem az arra jogosult terjesztette elő;
– azt a moratórium időszakában terjesztették elő;
– a hiánypótlásra visszaadott kérelmet a kérelmező 8 napon belül nem, vagy ismét olyan hiányosan adta be, hogy amiatt az nem bírálható el;
– az adós a kérelmező és kérelemhez szükséges egyetértés hiányzik;
– az adós ellen az Európai Unió más tagállamában a Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendelete alapján fizetésképtelenségi főeljárás indult és a kérelem szintén főeljárás megindítására irányul;
– a kérelem bírósághoz érkezésének időpontjáig az adós írásbeli felszólítása nem történt meg (amennyiben a fizetésképtelenség azon alapul, hogy az adós szerződésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő 15 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követő hitelezői írásbeli fizetési felszólítására sem teljesítette);
– a jogerős bírósági határozatban megállapított teljesítési határidő a kérelem bírósághoz érkezésének időpontjában még nem telt el.

Témakör: Felszámolási eljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: felszámolási kérelem elutasítása, adós, érdemi vizsgálat