Kik vehetnek részt az egyezségkötésben?

Mindazok, akik a felszámolási eljárásba hitelezőként nem jelentkeztek be, egyezségkötés esetén az eljárás befejezését követően követelésüket az adóssal szemben nem érvényesíthetik.
Az egyezség előkészítése és annak megkötése esetén a gazdálkodó szervezetet megillető jogokat a cég legfőbb döntéshozó szerve gyakorolja. Az egyezségi tárgyaláson és az egyezséget tartalmazó okirat aláírásakor a szerv képviselője jár el. A képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű okiratba kell foglalni.
Az egyezség megkötésében a Csődtv. 57. §-a (1) bekezdésének a), c) pontjában felsorolt követelések jogosultjai nem vehetnek részt.

Témakör: Felszámolási eljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: felszámolási eljárás, egyezségkötés, hitelező