Hogyan tartják nyilván az adótartozást?

Az adóhatóság (NAV) az adózó adókötelezettségét és költségvetési támogatási igényét, valamint az arra teljesített befizetést és kiutalást az adózó adószámláján tartja nyilván. Az adózó kötelezettségeit a bevallás – ideértve az önellenőrzési lapot is –, az adóhatóság (NAV) vagy más hatóság határozata, a befizetéseket és a kiutalásokat a pénzintézet, illetve a posta bizonylatai alapján kell nyilvántartani. Az adóhatóság (NAV) a kötelezettségeket, valamint a befizetéseket és a kiutalásokat az adószámlán adónként, költségvetési támogatásonként mutatja ki. Az állami adóhatóság (NAV) az Egészségbiztosítási Alap és a Nyugdíj-biztosítási Alap javára teljesítendő befizetéseket külön számlákon tartja nyilván.
Átalakulás esetén az adóhatóság (NAV) a jogelődöt megillető költségvetési támogatást, túlfizetést, illetve a jogelődöt terhelő adótartozást a jogutód adószámlájára vezeti át. A magán-nyugdíjpénztári tagdíjhoz kapcsolódó késedelmi pótlékot és önellenőrzési pótlékot az adóhatóság (NAV) pénztáranként megnyitott, külön számlákon tartja nyilván.
Az állami adóhatóság (NAV) hatáskörébe tartozó adóval, költségvetési támogatással kapcsolatban elkövetett bűncselekményre tekintettel az elkövető által befizetett, a büntetőeljárás során hozott jogerős határozat alapján előírt összeget az adóhatóság (NAV) átvezeti azon adózó folyószámlájára, amelynek a bűncselekmény következtében fizetési kötelezettsége keletkezett.

Témakör: Adótartozás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: adó, adószámla, APEH, adóhatóság