Kötelező-e a békéltetőtestület határozata?

Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja, ellenkező esetben, illetve egyezség hiányában az eljárást folytatja. Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében kötelezést tartalmazó határozatot hoz, illetve ajánlást tesz.
Kötelezésnek akkor van helye, ha a kérelem megalapozott, és a vállalkozás – a békéltetőtestületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt – általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltetőtestület döntését magára nézve kötelezőként elismerte.
Ajánlást akkor tesz a békéltetőtestület, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.
A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse.

Témakör: Fogyasztóvédelmi elmarasztalás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: békéltetőtestület, tanács, megalapozott kérelem