Melyek az ingóvégrehajtás sajátosságai?

A végrehajtás alá vont ingóságot rendszerint árverésen, elektronikus árverésen vagy nyilvános pályázat útján, illetve árverésen kívüli eladással kell értékesíteni. Az árverési hirdetmény közhírré tételéhez fűződő jogkövetkezmények az adóhatóság (NAV) hirdetőtábláján legalább 15 napon át történő kifüggesztéssel állnak be. Az árverési hirdetményt az árverést megelőző 5. napig kell kifüggeszteni. A pályázati, illetőleg az árverési hirdetményt az adóhatóság (NAV) a hivatalos internetes honlapján, illetőleg ezzel egyidejűleg a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara hivatalos lapjában közzéteszi.
Ingófoglalás esetén – ha az árverés sikertelen volt, vagy ha a becsérték megállapítása és az árverés között a végrehajtási eljárás szüneteltetése, felfüggesztése, illetőleg igényper megindítása folytán legalább 3 hónap eltelt – az adóvégrehajtó a becsértéket módosíthatja. Az adóvégrehajtó módosítja a becsértéket az árverés közzétételéig akkor is, ha a becsérték megállapítása és az árverés közzététele között az értékesítendő ingóság forgalmi értékében jelentős változás állott be.
Ha a ki nem fizetett ingóságot a további árverezés során alacsonyabb áron vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a két ár közötti különbözetet a fizetést elmulasztó köteles azonnal megtéríteni. Az adóhatóság (NAV) határozattal kötelezi az árverési vevőt a vételár-különbözet megfizetésére. A különbözet a végrehajtás során befolyt összeget növeli.
Az árverési vevő fizetési kötelezettségét megállapító jogerős határozat az adóigazgatási eljárásban végrehajtható okirat.

Témakör: Adóvégrehajtás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: végrehajtás, APEH, elektronikus árverés, ingóság