Lehet-e minősített adózó az, akinek a terhére adóhiányt állapítottak meg?

Minősített adózó az a vállalkozási tevékenységet folytató személy, aki (amely) legalább a kérelem előterjesztésének napját megelőző 3 éven át működött, és a kérelem benyújtását megelőző elévülési időn belül az adóhatóság (NAV) nem állapított meg a terhére adóhiányt, nem indított ellene végrehajtási eljárást, nem állt vagy áll csőd-, illetve felszámolási eljárás alatt, illetőleg az adózó fizetési könnyítés, adómérséklés iránti kérelmet nem terjesztett elő. Az állami adóhatóság (NAV) a minősített adózót kérelmére az erre a célra létrehozott és közzétett külön nyilvántartásában tünteti fel. Amennyiben a nyilvántartásba vételt követően az adózó a feltételek bármelyikének nem felel meg, az adóhatóság (NAV) az adózót a nyilvántartásból törli.

Témakör: Adóhiány tartalmi kérdései

Tárgyszavak: adóhiány, adózó, csőd, csődeljárás, felszámolási eljárás