Meddig kell befejezni a végelszámolást?

A végelszámolást a végelszámolás kezdő időpontjától számított legkésőbb három éven belül kell befejezni és a törlési kérelmet előterjeszteni. Ha a végelszámolás a megindításának évében nem fejeződik be, a végelszámoló a számviteli törvényben meghatározott üzleti évenként köteles elkészíteni a számviteli törvény szerinti beszámolót és az adóbevallást annak feltüntetésével, hogy a cég végelszámolás alatt áll.
A végelszámolás kezdő időpontját követően a végelszámoló évente tájékoztatót készít a legfőbb szerv és a cégbíróság részére, melyben be kell mutatnia a végelszámolás alatt álló cég helyzetét, annak okát, hogy az eljárás befejezésére miért nem került még sor, továbbá tájékoztatást kell adnia az eljárás befejezésének várható időpontjáról is. Ha az egyszerűsített végelszámolási eljárás nem fejeződik be 150 napon belül, akkor 60 nap áll rendelkezésre, hogy az általános szabályok szerint zajló végelszámolásra áttérjen az adózó, ellenkező esetben az egyszerűsített végelszámolási eljárást a cégbíróság a 211. napon megszünteti.

Témakör: Végelszámolás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: végelszámolás befejezése, végelszámoló, cégbíróság