Milyen védelem illeti meg a tanút a munkaügyi eljárásban?

A munkaügyi ellenőrzés alapján indult eljárásokban vélelmezni kell a tanúnak olyan helyzetét, amely alapján őt tanúvallomása miatt súlyosan hátrányos következmény érheti. E rendelkezés megfelelően irányadó arra a természetes személyre is, akinek bejelentése alapján a hatóság az eljárást hivatalból megindította (bejelentő).
A fentiek azt jelentik, hogy a tanú erre irányuló indokolt kérelme alapján a hatóság vezetője elrendelheti a tanú természetes személyazonosító adatainak zárt kezelését.
A tanú természetes személyazonosító adatait az ügy iratai között lezárt és lepecsételt borítékban kell elhelyezni. A boríték felnyitására csak az ügy előadója és a hatóság vezetője, a felügyeleti szerv erre felhatalmazott ügyintézője és vezetője, az illetékes ügyész és a bírósági felülvizsgálat során eljáró bíró jogosult.
A tanú meghallgatásán nem lehet jelen az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője.

Témakör: Munkaügyi elmarasztalás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: munkaügyi ellenőrzés, tanú, munkaügyi hatóság