Meddig kell intézkednie a cégbíróságnak?

A cégbíróságnak a törvényes működés helyreállítására vonatkozó felhívását követően – ha a jogszabálysértő helyzet vagy állapot nem szűnt meg – a törvényességi intézkedést (szankciót) az eljárás megindulásától számított kilencven napon belül alkalmaznia kell. A jogszabálysértő helyzet vagy állapot kiküszöbölésére felhívó végzések kiadásától a végzésben meghatározott határidő lejártáig eltelt időt az intézkedésre előírt határidő számítása során nem lehet figyelembe venni. Az egyes jogerős törvényességi felügyeleti intézkedések között hat hónapnál hosszabb idő nem telhet el.

Témakör: Cégtörlés tartalmi kérdései

Tárgyszavak: cégbíróság, jogszabálysértő helyzet