Mi történik a behajthatatlan tartozásokkal?

A végrehajtási eljárást lefolytató adóhatóság (NAV) végrehajtható vagyon hiányában az adózó adótartozását, állami kezességvállalásból eredő, állammal szemben fennálló tartozását behajthatatlannak minősíti, és végrehajthatóvá válásáig, illetve a végrehajtáshoz való jog elévüléséig ezen a jogcímen tartja nyilván. A behajthatatlanság címén nyilvántartott adótartozást az adóhatóság (NAV) újból végrehajthatónak minősíti, ha a végrehajtáshoz való jog elévülési idején belül az adótartozás végrehajthatóvá válik.
Az adótartozást megállapító adóhatóság (NAV) a fenti feltétel hiányában is nyilvántarthatja behajthatatlanként a 10 000 forintot meg nem haladó adótartozást, ha a behajtás érdekében szükséges intézkedés megtétele a tartozással arányban nem álló költségeket eredményezne. Ezekről az adótartozásokról az adóhatóság (NAV) külön nyilvántartást vezet.

Témakör: Adóvégrehajtás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: végrehajtás, behajthatatlan adótartozás