Meddig támadható meg a szerződés?

A szerződések megtámadására a tudomásszerzéstől számított 90 napon, de legfeljebb a felszámolást elrendelő végzés közzétételének időpontjától számított 1 éven belül van lehetőség.
Ha a 90 napos határidőn belül a felszámoló tudomására jut a megtámadható jogügylet, erről haladéktalanul köteles a hitelezői választmányt vagy a hitelezőket tájékoztatni, és a bizonyítékokat egyidejűleg megküldeni. Az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül a hitelező akkor is jogosult a szerződés megtámadására, ha a megtámadási határidő már eltelt vagy abból 15 napnál kevesebb van hátra. A jogvesztő határidő azonban ebben az esetben is irányadó.

Témakör: Felszámolási eljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: szerződés megtámadása, felszámoló, hitelező