Megszüntethető-e a végelszámolás?

A legfőbb szerv a végelszámolás folyamata alatt – a cég törlésére irányuló kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig – elhatározhatja a végelszámolás megszüntetését és a cég működésének továbbfolytatását. Ebben az esetben a végelszámoló megbízásának visszavonásáról, a végelszámoló díjának megállapításáról és kifizetéséről, és az új vezető tisztségviselő megválasztásáról is dönteni kell. Amennyiben a cég törlési kérelme benyújtásra került, akkor a változásbejegyzési kérelem az elsőfokú határozat meghozataláig visszavonható a cégbíróságnál, mely ez esetben az eljárást megszünteti.

Témakör: Végelszámolás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: végelszámolás megszüntetése, végelszámoló, cégbíróság