Mi a következménye a beszámoló letétbe helyezése, valamint közzététele elmulasztásának?

Az állami adóhatóság (NAV) elektronikus úton haladéktalanul értesíti a cégbíróságot, ha a nyilvántartásából megállapítható, hogy a cég a beszámoló letétbe helyezési, illetve közzétételi kötelezettségének az alkalmazott adójogi jogkövetkezmények ellenére sem tett eleget. A cégbíróság legkésőbb az értesítés érkezésétől számított tizenöt munkanapon belül a céget megszűntnek nyilvánítja, ha a cég mulasztását megállapította.
A cég megszűntnek nyilvánítására irányuló eljárást meg kell szüntetni, amennyiben az eljárás alatt az állami adóhatóság (NAV) a fenti 15 napos határidőben, illetve a cég az eljárás alatt arról értesíti a cégbíróságot, hogy a cég a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének eleget tett.

Témakör: Cégtörlés tartalmi kérdései

Tárgyszavak: beszámoló letétbe helyezése, adóhatóság, APEH, cégbíróság, közzététel elmulasztása