Mi garantálja a kényszertörlés alá került cég dolgozóinak munkabérét?

A kényszertörlési eljárás során az elérhető vezető tisztségviselő köteles a kényszertörlési eljárást elrendelő végzés közzétételét követő húsz napon belül a kényszertörlés alatt álló társasággal jogviszonyban álló munkavállalók részére a kényszertörlési eljárás kezdő időpontjáig esedékes bért kifizetni.
Ha a kényszertörlési eljárást elrendelő végzés közzétételét követő hatvan napon belül vagy a kényszertörlési eljárás jogerős befejezése előtt a munkavállalói bejelentés történik a céggel fennálló munkaviszonyon alapuló bérkövetelése vagy munkaviszonyból származó egyéb követelése fennállásáról (feltéve hogy a cég elleni felszámolási eljárás megindításának feltételei egyébként nem állnak fenn), a cégbíróság a felszámolói névjegyzékből jelöli ki a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolások kiadására és a Bérgarancia Alapból igényelhető támogatással összefüggő feladatok ellátására jogosult személyt, az úgynevezett Bérgarancia biztost. A Bérgarancia biztost a Bérgarancia Alapból történő támogatás-igénylés vonatkozásában ugyanazok a jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik, mint a felszámolót a felszámolási eljárás esetében.

Témakör: Kényszertörlési eljárásokkal kapcsolatos kérdések

Tárgyszavak: kényszertörlési eljárás, munkabér, bérgarancia