Mit jelent a magán-munkaközvetítés szabályainak megsértése?

A magán-munkaközvetítés szabályainak megsértése szabálysértését követi el az a magán-munkaközvetítő, aki
— a jogszabályban meghatározott feltételek hiányában magán-munkaközvetítői tevékenységet folytat,
— a munkát keresők között nemük, koruk, családi vagy fogyatékos állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük, munkavállalói érdek-képviseleti szervhez tartozásuk vagy ezzel összefüggő tevékenységük, továbbá minden egyéb, a foglalkozással össze nem függő körülmény miatt hátrányos megkülönböztetést alkalmaz,
— jogszabály által meghatározott tilalomba ütköző munkavégzésre munkát keresőt közvetít,
— nem létező állásba, valamint olyan állásba (illetve a munkáltató azon telephelyén lévő állásba) közvetít, ahol sztrájk van, a sztrájkot megelőző egyeztetés kezdeményezésétől a sztrájk befejezéséig,
— jogszabálysértő feltételeket tartalmazó munkaerőigényt elégít ki.

Témakör: Munkaügyi elmarasztalás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: magán-munkaközvetítés, munkaközvetítés szabályainak megsértése