Mikor függeszti fel a cégbíróság a cég működését?

Ha a cégbíróság hivatalos tudomására jut, hogy a cég vagy annak tagja
– nemzetközi jogi kötelezettségen alapuló, illetve
– az Európai Közösséget létrehozó szerződés 60. cikke alapján elfogadott európai közösségi rendeletekben vagy az e rendeletek felhatalmazása alapján elfogadott közösségi rendeletekben, illetve határozatokban természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, illetve jogi személynek, jogi személyiségű gazdasági társaságnak nem minősülő szervezetek ellen elrendelt pénzügyi vagy vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá tartozik, a cégbíróság a cég működését felfüggeszti.

Témakör: Cégtörlés tartalmi kérdései

Tárgyszavak: cégbíróság, cég működésének felfüggesztése