Milyen kötelezettségei vannak a kényszertörlés alá került cég vezetőjének?

A cégbíróság a kényszertörlési eljárás megindításáról szóló jogerős végzés közzétételével egyidejűleg felhívja az elérhető vezető tisztségviselőt és tagokat a cég vagyonára és kötelezettségeire vonatkozó információk közlésére. Gazdasági társaság esetében elegendő a korlátlanul felelős tag vagy a többségi befolyással rendelkező tag felhívása, feltéve hogy a cégnek van ilyen tagja. Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a cégbíróság 100 000 Ft-tól 900 000 Ft-ig terjedő pénzbírságot szabhat ki.
A kényszertörlési eljárás során a vezető tisztségviselő (ha a kényszertörlési eljárást végelszámolás előzte meg, úgy a volt végelszámoló) köteles az adózás rendjéről szóló törvény szerinti adókötelezettségeket teljesíteni, valamint a kényszertörlési eljárást megelőző nappal, mint mérleg-fordulónappal, számviteli beszámolót készíteni, majd azt a számviteli törvényben foglaltak szerint letétbe helyezni és közzétenni. Az ilyen számviteli beszámolót nem kell a jóváhagyásra jogosult testületnek elfogadnia. A vezető tisztségviselő, illetve a volt végelszámoló köteles a jogutód nélküli megszűnéssel együtt járó kötelezettségek teljesítésére.

Témakör: Kényszertörlési eljárásokkal kapcsolatos kérdések

Tárgyszavak: kényszertörlési eljárás, kötelezettségek