Mikor jár bírság az adós vezetőjének?

Ha a bíróság az eljárást azért szünteti meg, mert nincs meg a szükséges előzetes egyetértés, illetve a korábbi csődeljárás megindításának időpontjában fennállt, illetve annak során keletkezett hitelezői igény kielégítése még nem történt meg, a gazdálkodó szervezet vezetőjét az adott gazdálkodó szervezettől a csődeljárás kezdő időpontját megelőző évben felvett jövedelemnek 50%-áig vagy – ha a vezető jövedelme nem állapítható meg – 1 millió forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja.

Témakör: Csődeljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: csőd, csődeljárás, megszüntetés, bíróság, bírság