Mikor jön létre a vállalkozások koncentrációja?

Vállalkozások összefonódása (koncentrációja) jön létre, ha
– két vagy több előzőleg egymástól független vállalkozás összeolvad, vagy egyik a másikba beolvad, vagy a vállalkozás része a vállalkozástól független másik vállalkozás részévé válik,
– egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen közvetlen vagy közvetett irányítást szerez további egy vagy több, tőle független vállalkozás egésze vagy része felett, vagy
– több, egymástól független vállalkozás közösen hoz létre általuk irányított olyan vállalkozást, amely egy önálló vállalkozás valamennyi funkcióját tartósan képes ellátni.

Témakör: Versenyfelügyeleti elmarasztalás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: független vállakozás, vállalkozások koncentrációja