Mikor szünteti meg a bíróság a csődeljárást?

A bíróság az eljárást megszünteti, ha
– a csődeljárás iránti kérelmet nem az arra jogosult nyújtotta be;
– a hiánypótlásra visszaadott kérelmet a bejelentő 8 napon belül nem egészítette ki, vagy azt ismét hiányosan terjesztette elő;
– nincs meg a szükséges előzetes egyetértés;
– a korábbi csődeljárás megindításának időpontjában fennállt, illetve annak során keletkezett hitelezői igény kielégítése még nem történt meg;
– ha az adós a fizetési haladék megadásához szükséges hitelezői egyetértést nem kapta meg, vagy a tárgyalás eredményének bejelentésére előírt határidőn belül bejelentést nem tesz.
A bíróság 15 napon belül intézkedik a csődeljárás megszüntetéséről szóló végzésnek a Cégközlönyben való közzétételéről. A csődeljárás fenti megszüntetéséről szóló, közzétételre kerülő végzésnek tartalmaznia kell
– a bíróság nevét és az ügy számát;
– az adósnak, valamint a leányvállalatainak a nevét és székhelyét, valamint az adószámát. Ha az eljárás közzétételét megelőző két éven belül jogutódlás következett be, a jogelőd nevét, székhelyét és adószámát is fel kell tüntetni;
– a csődeljárás megszüntetésének okát.

Témakör: Csődeljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: csőd, csődeljárás, megszüntetés, adószám