Mikor van helye törvényességi felügyeleti eljárásnak?

Törvényességi felügyeleti eljárásnak van helye, ha
– a létesítő okirat vagy annak módosítása, illetve a cégjegyzékbe bejegyzett adat a bejegyzést megelőzően már fennálló ok folytán törvénysértő,
– a cégjegyzékbe bejegyzett adat a bejegyzést követően keletkezett ok miatt törvénysértő,
– a létesítő okirat vagy annak módosítása, illetve a cégjegyzék nem tartalmazza azt, amit a cégre vonatkozó jogszabályok kötelezően előírnak,
– a cég a működése során nem tartja be a szervezetére és működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, illetve a létesítő okiratában foglaltakat,
– törvény a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását kötelezővé teszi.
Nincs helye törvényességi felügyeleti eljárásnak, ha az arra vonatkozó igény a cégbejegyzést (változásbejegyzést) elrendelő végzés hatályon kívül helyezése, a cégalapítás érvénytelenségének megállapítása, valamint a létesítő okirat módosítása érvénytelenségének megállapítása iránti perben vagy más polgári perben, illetve közigazgatási eljárásban érvényesíthető.

Témakör: Cégtörlés tartalmi kérdései

Tárgyszavak: törvényességi felügyeleti eljárás, cégbíróság, cégjegyzék