Milyen esetekben törölnek egy céget?

A cég a végelszámolási eljárás lefolytatása után, illetve – ha a cégformára irányadó törvény ezt megengedi – ennek hiányában is kérheti a törlését a cégnyilvántartásból. A kérelem elbírálására a változásbejegyzési kérelem elintézésére vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók. A cégforma változása esetén a cég átalakulását a létesítő okirat aláírásától, illetve elfogadásától számított hatvan napon belül kell bejelenteni a jogelőd cég székhelye szerint illetékes cégbíróságnak. Ezzel egyidejűleg kérni kell a jogelőd cég törlését is.
A cégbíróság a céget hivatalból törli
– a felszámolási eljárást lefolytató bíróságnak a cég megszüntetéséről szóló, elektronikus úton megküldött jogerős végzése alapján,
– a törvényességi felügyeleti eljárásban hozott intézkedés vagy megszüntetési eljárás következtében.

Témakör: Cégtörlés tartalmi kérdései

Tárgyszavak: cégtörlés, változásbejegyzési kérelem, cégbíróság, végelszámolási eljárás