Milyen intézkedéseknek van helye a törvényességi felügyeleti eljárásban?

A törvényes állapot helyreállítása érdekében a cégbíróság az intézkedésre okot adó körülménytől, illetve annak súlyától függően a következő intézkedéseket hozhatja:
– ha a cégbírósági felhívás ellenére változatlanul fennáll a törvénysértő állapot, a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel a cégbíróság ismételten felhívja a céget, hogy a végzésben meghatározott határidőn belül állítsa helyre a törvényes működését, és erről tájékoztassa a cégbíróságot,
– a céget, illetve ha megállapítható, hogy a törvényességi felügyeleti eljárásra a vezető tisztségviselő adott okot, a vezető tisztségviselőt 100 000 Ft-tól 10 millió Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtja,
– megsemmisíti a cég által hozott jogszabálysértő vagy a cég létesítő okiratába ütköző határozatot, és szükség esetén megfelelő határidő kitűzésével új határozat hozatalát írja elő,
– ha a cég törvényes működése a legfőbb szervének összehívásával előreláthatólag helyreállítható, összehívja a cég legfőbb szervét, vagy ennek a feladatnak a végrehajtására – a cég költségére – megfelelő személyt vagy szervezetet rendel ki,
– ha a cég működése törvényességének helyreállítása más módon nem biztosítható – legfeljebb kilencven napra – felügyelőbiztost rendel ki.
A cégbíróság a fenti intézkedéseket együttesen, illetve a pénzbírságot ismételten is alkalmazhatja.

Témakör: Cégtörlés tartalmi kérdései

Tárgyszavak: törvényességi felügyeleti eljárás, cég, cégbíróság, törvényes állapot helyreállítása