Mit jelent a csődeljárás fogalma?

A csődeljárás olyan eljárás, amelynek során az adós — a csődegyezség megkötése érdekében — fizetési haladékot kap, és csődegyezség megkötésére tesz kísérletet. A csődeljárás és a felszámolási eljárás az adós — eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásának napján bejegyzett — székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) bíróság (a továbbiakban: bíróság) hatáskörébe és kizárólagos illetékességébe tartozó, nemperes eljárás. Ez az illetékességi szabály irányadó akkor is, ha az adós az eljárás alatt, az eljárást befejező végzés jogerőre emelkedéséig a székhelyét más cégbíróság illetékességi területére helyezi át. A más bíróságoknál benyújtott csődeljárások iránti kérelmeket hivatalból el kell utasítani, vagy a már megindult eljárásokat meg kell szüntetni, a felszámolási eljárás iránti kérelmeket pedig az illetékes bírósághoz kell áttenni.

Témakör: Csődeljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: feketelista, csőd, csődeljárás, adós, csődegyezség, bíróság