Mit jelent az eljárás alá vont kötelezettségvállalása?

Ha a hivatalból indult versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált magatartás tekintetében az ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy magatartását meghatározott módon összhangba hozza a 1996. évi LVII. törvény, illetve az EK-Szerződés 81—82. cikkének rendelkezéseivel, és a közérdek hatékony védelme e módon biztosítható, az eljáró versenytanács végzéssel — az eljárás egyidejű megszüntetésével — kötelezővé teheti a vállalás teljesítését, anélkül hogy a végzésben a törvénysértés megvalósulását, vagy annak hiányát megállapítaná. A végzés ellen külön jogorvoslatnak van helye.
A végzés meghozatala nem zárja ki azt, hogy az ügyben — a körülmények lényeges változása miatt, illetve akkor, ha a végzés a döntés meghozatala szempontjából fontos tény félrevezető közlésén alapult — újabb versenyfelügyeleti eljárás kerüljön megindításra.

Témakör: Versenyfelügyeleti elmarasztalás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: versenyfelügyeleti eljárás, versenytanács