Mikor van helye mentesülésnek a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma alól?

Mentesül a tilalom alól a megállapodás, ha
– az hozzájárul a termelés vagy a forgalmazás ésszerűbb megszervezéséhez, vagy a műszaki vagy a gazdasági fejlődés előmozdításához, vagy a környezetvédelmi helyzet vagy a versenyképesség javulásához;
– a megállapodásból származó előnyök méltányos része a fogyasztóhoz, illetve az üzletfélhez jut;
– a gazdasági verseny velejáró korlátozása vagy kizárása a gazdaságilag indokolt közös célok eléréséhez szükséges mértéket nem haladja meg; és
– nem teszi lehetővé az érintett áruk jelentős részével kapcsolatban a verseny kizárását.

Témakör: Versenyfelügyeleti elmarasztalás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: gazdasági verseny, versenyt korlátozó megállapodás