Mit jelent a pályázati értékesítés?

Az ingatlant az adóhatóság (NAV) az árverési vétel hatályával nyilvános pályázaton is értékesítheti. Az adóhatóság (NAV) az ingóságot akkor értékesíti nyilvános pályázaton, ha az nagy értékű, és az adóhatóság, az önálló bírósági végrehajtó vagy az általuk kijelölt zárgondnok őrizetében található.
A pályázatot a legmagasabb ajánlatot tevő nyeri, akit az adóhatóság (NAV) erről írásban értesít. A nyilvános pályázat nyertese a pályázati eredményről készült jegyzőkönyv kézhezvételétől – ha pedig a pályázatot végrehajtási kifogással támadták meg, az ezt elbíráló végzés jogerőre emelkedésétől – számított 30 napon belül köteles a vételár előleggel csökkentett összegét az adóhatóság (NAV) letéti számlájára befizetni. Ha ezt elmulasztja, a további pályázaton nem vehet részt, és elveszti az előleget, amely a végrehajtás során befolyt összeget növeli. A vételár befizetésének elmulasztása esetén az adóhatóság (NAV) a nyilvános pályázat eredménytelenségét állapítja meg.

Témakör: Adóvégrehajtás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: APEH, ingatlan, pályázati értékesítés