Mit jelent a törvényességi felügyeleti eljárás?

A törvényességi felügyeleti eljárás a cégbíróság által lefolytatott nemperes eljárás. Célja, hogy a cégnyilvántartás közhitelességének biztosítása érdekében a cégbíróság intézkedéseivel kikényszerítse a cég törvényes működését. Ennek keretében a cégbíróság a törvényben meghatározott esetekben hivatalból jogosult a cégjegyzékadatnak a cégjegyzékbe való bejegyzésére, illetve törlésére.
A törvényességi felügyelet nem terjed ki a cég gazdálkodásának és döntéseinek gazdasági-célszerűségi szempontból való felülvizsgálatára.
A törvényességi felügyeleti eljárásban a jogi képviselet nem kötelező.
Az eljárás során csak okirati bizonyításnak, valamint az ügyben érintettek személyes meghallgatásának van helye.

Témakör: Cégtörlés tartalmi kérdései

Tárgyszavak: törvényességi felügyeleti eljárás, cégbíróság, cégnyilvántartás, cégjegyzék